Programmatic

Alle våre standardformater er tilgjengelige for programmatiske kjøp.

Vi har muligheter for alle normale avtalevarianter som Private Markedplaces (PMP), Preffered Deals (fast pris) og Premium Guaranteed (fast pris og fast antall visninger).

 

På det åpne markedet finnes varelageret vårt tilgjengelig gjennom Improve Digital.

Kontakt en av våre selgere på salg@startsiden.no eller vår ad-ops avdeling på adops@startsiden.no for mer informasjon.