didriksons5

Didriksons

Didriksons er et svenskt klesmerke som leverer fritidsklær til hele familien. De er godt etablert i hjemlandet, men nå ønsker de å etablere seg i Norge med distribusjon via egen nettbutikk. Kjennskap til merkevaren og produktet er en sentral forutsetning for å skape salg, så når de gjennomførte en kampanje på ABC Startsiden var målsetning å bygge kjennskap hos våre brukere.

Kampanjen gikk med 3,5 mill visninger i fire uker i mars/april og bestod av både skyskraper, toppbanner og wallpaper. Didriksons hadde fokus på barne- og dameklær og vi testet økning i kjennskap på begge områdene, samt effekten av toppbanner/wallpaper vs. skyskraper.

Kampanjen ble gjennomført som en Brand Optimizer, dvs. at vi kjørte kampanjen uten målgruppe til å begynne med og registrerte hvilke målgrupper som reagerte positivt på den. Deretter styrte vi kampanjen mot denne målgruppen i resten av kampanjeperioden. Med denne kampanjen fikk Didriksons innsikt både i kampanjens effekt, men også hvilke brukere som ble trigget av produktet deres (se rapport lengre ned på siden). Nyttig innsikt som kan brukes i videre salgs-/kampanjearbeid.

Resultat: Andelen som kjente til Didriksons økte med 59% og de fikk 16 500 besøkende til nettbutikken direkte fra ABC Startsiden i kampanjeperioden

Kampanjen løftet Didriksons på alle måleparametre, men aller mest på kjennskap til dameklær som økte med hele 62 %. Dvs. at av de 890’ brukerne (unike browsere) som så kampanjen, var det 365’ flere som kjente til Didriksons etter kamapanjen enn før. Andelen som syntes at Didriksons var et prisgunstig alternativ økte med 40 %, og kjøpsintensjonen økte med 29 %. Tallene viser til effekten kampanjen har hatt i den optimale frekvensklassen som var 4 på alle parametrene. Dvs. at kampanjen gav best effekt hvis brukerne så annonsene fire ganger.

I denne kampanjen testet vi også effekten av store formater (wallpaper og toppbanner) vs skyskraper, og på alle parametre foruten ett gav de store formatene betydelig mer effekt enn skyskraperen (se detaljer lengre ned på siden). Så synlighet er fortsatt viktig!

 

Andelen som kjente til at Didriksons leverer fritidsklær til damer økte med 62%

Didriksons1

Didriksons2

 

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 21 % som kjente til at Didriksons leverer fritidsklær til damer før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen en gang økte andelen til 25 %. Med 4 visninger (som er optimal frekvensklasse) lå kjennskapen på 34 % i målgruppen, dvs. en økning på 62 %.  Grafen under viser tilsvarende måling for kjennskap til barneklær. (Testgruppe: 1252 respondenter)

Andelen som mente Didriksons var et prisgunstig alternativ til andre leverandører av fritidsklær økte med 40 %

didriksons3

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 20 % som hadde inntrykk av at Didriksons var et prisgunstig alternativ før kampanjen. Etter å ha sett annonsen en gang økte andelen til 23 % og med fire visninger var andelen 28 %, dvs. en økning på 40 %.

Andelen som kunne tenke seg å kjøpe klær fra Didriksons økte med 29 %

Didriksons4

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 31 % som kunne tenke seg å kjøpe klær fra Didriksons før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen fire  ganger får kampanjen maks effekt på dette måleparametret og andelen er 40 % dvs. en økning på 29 %.

Ny målgruppeinnsikt

I denne type kampanje hvor annonsene kjøres uten målgruppe i begynnelsen, kan annonsøren få en detaljert rapport på hvilke målgrupper som reagerer positivt på budskapet i kampanjen. For Didriksons var typiske trekk ved målgruppen som ble trigget av budskapet/produktet, at de var kvinner i alderen 40 til 59 år og med høy utdannelse.

Didriksons5

Tabellen viser hvordan brukere som reagerer positivt på budskapet i kampanjen fordeler seg på ulike demografiske variabler.

Didriksons6

Tabellen viser over-/underrepresentasjon på brukere som reagerer positivt på budskapet i kampanjen, i forhold til den totale målgruppe.

Store toppbanner/wallpaper gav bedre effekt enn skyskraper

Vi testet forskjellen i effekt mellom toppbanner/wallpaper og skyskraper og konklusjonen fra denne kampanjen er at større annonser gir bedre effekt enn mindre. Toppbanner/wallpaper gav høyere effekt på alle parametre foruten økningen i kjennskap til Didriksons barneklær. Tabellen nedenfor viser effekten i forhold til kjøpsintensjon.

Didriksons7

Kjøpsintensjonen økte med 35 % blant brukere som bare hadde sett wallpaper/toppbanneret.

Didriksons8

Kjøpsintensjonen økte med 16 % blant brukere som bare hadde sett skyskraperen og det er også tydelig at denne annonsevarianten avtar raskere i effekt enn toppbanneret/wallpaperet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *