tassimo

Tassimo

Markedet for kaffemaskiner er preget av sterk konkurranse, og Tassimo ønsket å øke kjennskap og kjøpsintensjon for å sikre julesalget i 2012. De gjennomførte en kampanje med Predictive Behavioral Targeting, rettet mot aldersgruppen 50-59 år med en husholdningsinntekt over kr. 500.000,-. Målsetningen deres var å øke kjennskapen til Tassimo og få folk til å bestille maskinen i nettbutikken eller kjøpe den i butikk. Kampanjen gikk med 2,5 mill. visninger i ca. 3 uker og bestod av en skyskraper som ledet brukerne inn til Tassimo sin nettbutikk. Kampanjen gikk også i andre medier/kanaler.

 

Resultat: 50.000 nye brukere planla å kjøpe en Tassimo kaffemaskin

Resultatene viser at kampanjen løftet Tassimo på alle måleparametre. Vi måler utviklingen på kjennskap, liking og kjøpsintensjon gjennom hele kampanjeperioden, slik at vi kan se hvilken frekvens som gir de beste resultatene. I denne kampanjen var 4-6 visninger optimal frekvens for kjennskap som økte med 28% og liking som økte med 25% i frekvenskorridoren. Kjøpsintensjon økte med hele 51% med frekvens 16+, men anbefalingen er også for dette måleparameteret å etterstrebe frekvens 4-6 hvor kjøpsintensjon økte med 36%. En økning på 36% tilsvarer 50.000 nye brukere i målgruppen som planla å kjøpe en Tassimo kaffemaskin etter å ha sett kampanjen. Det kan bety mange solgte kaffemaskiner for Tassimo.

 

Andelen som kjente til Tassimo økte med 28% i kampanjeperioden

Tassimo_1

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 31% som kjente til Tassimo før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen en gang økte andelen til 36%. Med 4-6 visninger lå kjennskapen på hele 40%, dvs. en økning på 28%. (Testgruppe: 1388 respondenter)

Andelen som hadde inntrykk av at Tassmo var et bra produkt økte med 25% i kampanjeperioden

Tassimo_2

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 32% som hadde inntrykk av at Tassimo var et bra produkt før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen en gang var det ingen endring på nivået, men med 4-6 visninger økte andelen som hadde et godt inntrykk av Tassimo med hele 25%.

Andelen som planla å kjøpe en Tassimo kaffemaskin økte med 51% i kampanjeperioden

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 8,6% som planla å kjøpe en Tassimo før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen en gang var andelen 11,7%, dvs. en økning på 36%. Testen viser at kampanjen tåler høy frekvens på dette området, for kjøpsintensjonen øker også ved 16+ visninger.

Tassimo_3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *