Neilsen-way2

The Nielsen Way

The Nielsen Way øker kjøpsintensjon med Predictive Behavioral Targeting

The Nielsen Way er et lite selskap som selger eksklusive utstyrsvester til menn. En flott skinnvest som passer godt under jakken og er et praktisk plagg f.eks. når du skal ut å reise. De ønsket å øke salget, og selger kun via egen butikk på nettet så det var viktig at potensielle kunder ble rutet til rett sted. Kampanjen gikk med ca. 4 mill. visninger i årsskiftet 2012/-13 og bestod av både skyskraper, toppbanner og wallpaper. Den ble gjennomført som en Brand Optimizer, dvs. at vi kjørte kampanjen uten målgruppe til å begynne med og registrerte hvilke målgrupper som reagerte positivt på den. Deretter styrte vi kampanjen mot denne målgruppen i resten av kampanjeperioden. Med denne kampanjen fikk The Nielsen Way både innsikt i kampanjens effekt, men også hvilke brukere som ble trigget av produktet deres (se rapport lengre ned på siden). Nyttig innsikt som kan brukes i videre salgs-/kampanjearbeid.

 

Resultat: Andelen som planla å kjøpe En Nielsen økte med 89%, men resultatene viste også at det lå et stort potensiale i å bygge kjennskap til produktet

Kampanjen løftet En Nielsen på alle måleparametre, men aller mest på kjennskap som økte med hele 442%. Kanskje ikke så rart når denne i utgangspunktet lå på 2,4%, og et godt argument for at The Nielsen Way bør fokusere enda mer for å bygge kjennskap før de kan forvente den store salgsøkningen. Annonsøren hadde også lagt til et selvvalgt spørsmål hvor vi spurte om brukerne kunne tenke seg å anbefale produktet til andre. Dette parametret økte med 247%, nok et godt argument for at det er viktig å øke kjennskap for produktet, samtidig som det indikerer at det slo godt an i målgruppen. En Nielsen er et unikt og eksklusivt produkt hvor man kan forvente at kjøpsprosessen er noe lengre enn ved annen bekledning og da er det kanskje ikke så overraskende at kjøpsintensjon var det måleparametret som økte minst, tross dette var økningen på 89%.

 

Andelen som kjente utstyrsvesten En Nielsen økte med 442%

TheNielsenWay_1

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 2,4% som kjente til en Nielsen før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen en gang økte andelen til 5,9%. Med 3-5 visninger lå kjennskapen på 13% i målgruppen, dvs. en økning på 442%. (Testgruppe: 850 respondenter)

 

Andelen som ville anbefale En Nielsen til andre økte med 247% i kampanjeperioden

TheNielsenWay_2

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 3% som kunne tenke seg å anbefale produktet før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen en gang var det 6% som ville anbefale, og med 6+ visninger økte andelen til 10,5%, dvs. en økning på 247%.

 

Andelen som planla å kjøpe En Nielsen økte med 89% i kampanjeperioden

TheNielsenWay_3

Den lysegrå stolpen i figuren viser at det var 2,7% som planla å kjøpe En Nielsen før kampanjen startet. Etter å ha sett annonsen to ganger får kampanjen maks effekt på dette måleparametret og andelen er 5% dvs. en økning på 89%. Sammenlignet med de øvrige måleparametrene ser vi at kampanjen tåler lavere frekvens på kjøpsintensjon.

 

Ny målgruppeinnsikt

I denne type kampanje hvor annonsene kjøres uten målgruppe i begynnelsen, kan annonsøren få en detaljert rapport på hvilke målgrupper som reagerer positivt på budskapet i kampanjen. For The Nielsen Way så vi at det var menn over 50 som enten hadde veldig lav eller høy personlig inntekt som ble trigget av budskapet/produktet.

TheNielsenWay_4

Tabellen viser hvordan brukere som reagerer positivt på budskapet i kampanjen fordeler seg på ulike demografiske variabler.

TheNielsenWay_5

Tabellen viser over-/underrepresentasjon på brukere som reagerer positivt på budskapet i kampanjen, i forhold til den totale målgruppe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *