PROGRAMMATIC

Alle våre standardformater er tilgjengelige for programmatiske kjøp.

Vi har muligheter for alle normale avtalevarianter som Private Markedplaces (PMP), Preferred Deals (fast pris) og Premium Guaranteed (fast pris og fast antall visninger).

Vårt varelager er tilgjengelig gjennom både Improve Digital og Ad Exchange.

Kontakt en av våre selgere på salg@startsiden.no eller vår ad-ops avdeling på adops@startsiden.no for mer informasjon.