VIDEO

Levende bilder og lyd fanger oppmerksomheten, og gir derfor deg som annonsør mange spennende muligheter. Du får også fremstilt deg selv på en ny og innovativ måte, samtidig som budskapsformidlingen blir sterkere og tydeligere.

Video er en viktig del av ABC Startsiden, og via våre nettsider abcnyheter.no og sedenne.no har vi i snitt 4,16 millioner video visninger per mnd.
Av annonseløsninger tilbyr vi preroll på alle våre nyhetsvideoer.
Brukerens øyne hviler på deg, og du har opp til 20 sekunder til å fortelle hva du har på hjertet.

Reklamefilmen kan leveres i valgfritt videoformat, gjerne mov eller mpg.
Fortrinnsvis HD-kvalitet, i 16:9-format. 1500kbit/s codec: H.264
Minimum 16:9, 980×551 1000kbit/s H.264
Audiolevel: -6dB.
Maks tyngde: 512 MB
Anbefalt lengde: 5-20sek

Last ned full versjon av teknisk informasjon , vilkår og priser.

ANNONSEPRISER 2018