Digitale Bilag

Digitale Bilag

Da våre digitale bilag ligger på tvers av flere nettsider, ønsker vi helst at du produserer disse med transparent bakgrunn. Til høyre ser du en produksjonsmal som kan følges. Har du ikke mulighet for transparent bakgrunn, så ligger koden for bakgrunnsfarge pr nettsted i malen.

Digitale Bilag gir 1 uke med god synlighet.
Alle plasseringer eies 33% .

Pris brutto pr uke: kr 151.000,-

 


PROGRAMMATIC

PROGRAMMATIC

Alle våre standardformater er tilgjengelige for programmatiske kjøp.

Vi har muligheter for alle normale avtalevarianter som Private Markedplaces (PMP), Preferred Deals (fast pris) og Premium Guaranteed (fast pris og fast antall visninger).

Vårt varelager er tilgjengelig gjennom både Improve Digital og Ad Exchange.

Kontakt en av våre selgere på salg@startsiden.no eller vår ad-ops avdeling på adops@startsiden.no for mer informasjon.


MÅLGRUPPER

MÅLGRUPPER

Vi vet at du som annonsør er opptatt av å få mest mulig ut av markedsbudsjettet. Hos Startsiden kan du segmentere på mer enn 100 variabler innen demografi, interesser og kjøpsintensjon. På den måten legger vi forholdene til rette for at kampanjen din skal bli så effektiv som mulig.

Vi bruker Predictive Behavioral Targeting i målgruppeanalysene våre. Det vil si at vi både snakker med og observerer nettadferden til et utvalg av brukerne våre, samt finner tvillinger av disse. Denne metoden sikrer oss detaljerte data om målgruppene, og gjør det mulig å lage en profil på alle brukerne våre.

Som annonsør er man opptatt av mest mulig effekt til lavest pris. Derfor tilbyr Startsiden målgrupper og rapportering på merkevare-effekten av kampanjen. Fordel: Effektiv annonsering og ny innsikt.

Målgruppene utvikles ved kontinuerlige spørreundersøkelser hvor brukerne svarer på hvem de er, hva de er interessert i og planlegger å kjøpe (til nå har vi samlet inn over 15.000 skjemaer). I tillegg registrerer vi nettadferden til alle brukerne. Fordel: Detaljert målgruppeinnsikt som gir presise målgrupper og er basert på ferske data.

Vi finner sammenhenger mellom nettadferd og svarene i undersøkelsen. F.eks. typisk bruksmønster til en mann eller kvinne.

Brukeren blir anonymisert og vi finner personer som ligner, såkalte tvillinger, med utgangspunkt i brukernes nettadferd. Fordel: God dekning. Alle brukerne av Startsiden har en profil.

Annonsøren når målgruppen mer presist og får ny innsikt gjennom kampanjetester som kan brukes til å optimalisere senere kampanjer. Fordeler: Nye muligheter for optimalisering på målgruppe, budskap og frekvens, gjør PBT til et kostnadseektivt verktøy for å bygge merkevarer på nett.

Snakk direkte til målgruppen din

Er du usikker på hvem som er i målgruppen din? Vi kan hjelpe deg! Med verktøyet Brand Optimizer kjører vi kampanjen RON (gjennomgående på alle sider) og ser hvem som reagerer positivt. Når vi har innhentet opplysningene, kan vi optimalisere kampanjen. I etterkant kan du få en detaljert rapport som viser demografien til målgruppen din. Dette skaffer deg en unik mulighet til å forstå hvem du treffer med budskapet ditt, og gjør deg bedre rustet til neste kampanje.

 

Vi hjelper deg med å måle effekt

Mange måler effekt kun ved hjelp av å telle antall visninger og klikk, men forteller det deg om du har nådd og engasjert målgruppen? Vi mener at klikk alene ikke gir deg det fullstendige bildet. Derfor leverer vi i tillegg rapporter som forteller hvordan annonseringen har påvirket målgruppen i forhold til kjennskap, preferanse og kjøpsintensjon. Dette er kunnskap du ikke bare kan bruke for å måle effekt i ettertid, men også noe du kan benytte for å gjennomføre den neste kampanjen enda mer effektivt.

 

Virker det?

Ja, det gjør det! Vi har testet effekten sammen med flere av våre annonsører – både kjente og ukjente. Ta kontakt med oss for mer informasjon.


TEMAER

TEMAER

På ABC Nyheter har vi valgt ut noen tema som vi fokuserer på. Dette gir deg som annonsør mulighet til å plassere annonsen din ved et redaksjonelt innhold du vet målgruppen din er interessert i,  og som passer dine produkter og tjenester.
ABC Nyheter har valgt disse temaene: Økonomi, Motor, Reise , Dataliv og Livet.

Reise

Artikler, tips, inspirasjon, nyttige nettsider og annet reisestoff fra ABC Nyheter. Vårt innhold i kategorien Reise leses av 140.000 unike lesere hver uke.

Motor

Gode artikler og nyttig informasjon knyttet til bil, båt og mc fra ABC Nyheter og Nettguiden. Vårt innhold i kategorien Motor leses av 190.000 unike lesere hver uke.

Økonomi

Stoff om privatøkonomi og andre forbrukerrelaterte emner fra ABC Nyheter. Vårt innhold i kategorien Økonomi leses av 190.000 unike lesere hver uke.

Dataliv

Nyheter, temasaker og forbrukerveiledning som angår din digitale hverdag.

Livet

Alt om bolig, mat og drikke, familie, trening og annet livsstilstoff fra ABC Nyheter. Vårt innhold i kategorien Livet leses av 265.000 unike lesere hver uke.


MOBIL

Mobiltelefon overtar mer og mer som hovedplattform for å konsumere media.
I ABC Startsiden tilbyr vi alle våre publikasjoner også på mobil.
Startsiden, ABCnyheter, SeDenne, KreativeIdeer og Zooom.

Vårt primære annonseformat på mobil er 320x250pix og 320x400pix.
Alle annonseplasseringer lastes først når de kommer inn i skjermen, for å sikre best mulig synlighet uansett hvor på siden brukeren leser.

Fullskjermsformatet

Fullskjerm spesifikasjon

  • To bildefiler i størrelse 1920x1080px (breddeformat)
  • Tillatte filtyper: JPG, PNG, GIF
  • Filstørrelse: 2 x 150 KB
  • Klikk URL
  • Visningsteller (valgfritt)

 

Produksjonsguide

Bildeannonser

  • Lag to bilder med størrelse 1920x1080px.
  • Plasser bakgrunnsbildet slik at det dekker hele flaten. Plasser alle komponentene innenfor «safe area». 600x940px for portrett og 1400x940px for landskap.

AnnonseSOVFormatMaks KBCPM
NetboardVisning320x250 /40050100
FullskjermsformatVisning1920x1080 2 stk150 + 150300

ANNONSEPRISER 2018


CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Tenk deg å kunne fronte dine egne kommersielle budskap på linje med andre nyheter på en nettside eller nettavis. Med våre produkter for Content Marketing kan du produsere artikler som publiseres på Startsiden og ABC Nyheter.

Annonsen vil tydelig være merket som kommersielt innhold, men gir en redaksjonell tilnærming som skaper engasjement hos målgruppen.

Les mer om våre ulike produktet innen Content Marketing

DIGITALT BILAG

Med Digitalt Bilag ligger dine artikler i en uke på startsiden.no og abcnyheter.no , fordelt på flere plasseringer. Alle plasseringer har 33% SOV, og trafikken rutes til dine nettsider.
De ulike pluggene produserer du enkelt, etter en mal du får fra oss.
Digitalt Bilag gir deg en rimelig visningspris og høy synlighet. Alle våre bilagsplugger lastes når de kommer inn i skjermen, og har en snitt viewability på 73%.


VIDEO

VIDEO

Levende bilder og lyd fanger oppmerksomheten, og gir derfor deg som annonsør mange spennende muligheter. Du får også fremstilt deg selv på en ny og innovativ måte, samtidig som budskapsformidlingen blir sterkere og tydeligere.

Video er en viktig del av ABC Startsiden, og via våre nettsider abcnyheter.no og sedenne.no har vi i snitt 4,16 millioner video visninger per mnd.
Av annonseløsninger tilbyr vi preroll på alle våre nyhetsvideoer.
Brukerens øyne hviler på deg, og du har opp til 20 sekunder til å fortelle hva du har på hjertet.

Reklamefilmen kan leveres i valgfritt videoformat, gjerne mov eller mpg.
Fortrinnsvis HD-kvalitet, i 16:9-format. 1500kbit/s codec: H.264
Minimum 16:9, 980×551 1000kbit/s H.264
Audiolevel: -6dB.
Maks tyngde: 512 MB
Anbefalt lengde: 5-20sek

Last ned full versjon av teknisk informasjon , vilkår og priser.

ANNONSEPRISER 2018