MÅLGRUPPER

Vi vet at du som annonsør er opptatt av å få mest mulig ut av markedsbudsjettet. Hos Startsiden kan du segmentere på mer enn 100 variabler innen demografi, interesser og kjøpsintensjon. På den måten legger vi forholdene til rette for at kampanjen din skal bli så effektiv som mulig.

Vi bruker Predictive Behavioral Targeting i målgruppeanalysene våre. Det vil si at vi både snakker med og observerer nettadferden til et utvalg av brukerne våre, samt finner tvillinger av disse. Denne metoden sikrer oss detaljerte data om målgruppene, og gjør det mulig å lage en profil på alle brukerne våre.

Som annonsør er man opptatt av mest mulig effekt til lavest pris. Derfor tilbyr Startsiden målgrupper og rapportering på merkevare-effekten av kampanjen. Fordel: Effektiv annonsering og ny innsikt.

Målgruppene utvikles ved kontinuerlige spørreundersøkelser hvor brukerne svarer på hvem de er, hva de er interessert i og planlegger å kjøpe (til nå har vi samlet inn over 15.000 skjemaer). I tillegg registrerer vi nettadferden til alle brukerne. Fordel: Detaljert målgruppeinnsikt som gir presise målgrupper og er basert på ferske data.

Vi finner sammenhenger mellom nettadferd og svarene i undersøkelsen. F.eks. typisk bruksmønster til en mann eller kvinne.

Brukeren blir anonymisert og vi finner personer som ligner, såkalte tvillinger, med utgangspunkt i brukernes nettadferd. Fordel: God dekning. Alle brukerne av Startsiden har en profil.

Annonsøren når målgruppen mer presist og får ny innsikt gjennom kampanjetester som kan brukes til å optimalisere senere kampanjer. Fordeler: Nye muligheter for optimalisering på målgruppe, budskap og frekvens, gjør PBT til et kostnadseektivt verktøy for å bygge merkevarer på nett.

Snakk direkte til målgruppen din

Er du usikker på hvem som er i målgruppen din? Vi kan hjelpe deg! Med verktøyet Brand Optimizer kjører vi kampanjen RON (gjennomgående på alle sider) og ser hvem som reagerer positivt. Når vi har innhentet opplysningene, kan vi optimalisere kampanjen. I etterkant kan du få en detaljert rapport som viser demografien til målgruppen din. Dette skaffer deg en unik mulighet til å forstå hvem du treffer med budskapet ditt, og gjør deg bedre rustet til neste kampanje.

 

Vi hjelper deg med å måle effekt

Mange måler effekt kun ved hjelp av å telle antall visninger og klikk, men forteller det deg om du har nådd og engasjert målgruppen? Vi mener at klikk alene ikke gir deg det fullstendige bildet. Derfor leverer vi i tillegg rapporter som forteller hvordan annonseringen har påvirket målgruppen i forhold til kjennskap, preferanse og kjøpsintensjon. Dette er kunnskap du ikke bare kan bruke for å måle effekt i ettertid, men også noe du kan benytte for å gjennomføre den neste kampanjen enda mer effektivt.

 

Virker det?

Ja, det gjør det! Vi har testet effekten sammen med flere av våre annonsører – både kjente og ukjente. Ta kontakt med oss for mer informasjon.