REDEGJØRELSE FOR ARBEID MED ÅPENHETSLOVEN

Selskapet er en mediebedrift som driver nettportalen startsiden.no og nettavisen abcnyheter.no med tilknyttede tjenester for det norske markedet. Alle tjenestene blir levert digitalt, og selskapet har ingen papirutgaver e.l. Selskapets tjenester er redaktørstyrt og følger Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.

Selskapet hadde i 2022 113,8 millioner kroner i omsetning og har rundt 35 ansatte som alle jobber på samme lokasjon i Oslo. Selskapet er medlem av NHO og er underlagt tariffavtale mellom Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag. Selskapet er også registret som en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og har både AMU representant og Verneombud.

Som en heldigital aktør i det norske mediemarkedet har selskapet relativt få leverandører hvor brorparten er i Norge og hvor det i veldig liten grad kjøpes fysiske produkter. Leverandører utenfor Norge er lokalisert i Norden/EU og USA, og er primært knyttet til kjøp av programvare og utviklingstjenester.

I Åpenhetsloven legges det til grunn at aktsomhetsvurderinger skal sette i forhold til virksomhetens størrelse og art, samt sannsynlighet og alvorlighetsgrad av negative konsekvenser for arbeids- og menneskerettigheter. Selskapet er en liten aktør, og dets påvirkningskraft på store leverandører anses for liten. Virksomhetens art og type leverandører er også forbundet med lav risiko for brudd på grunnleggende arbeids- og menneskerettigheter. Selskapet har fokusert på områder som kan ha risiko for brudd, eller som er av vesentlig omfang:

  • Personvern
  • Leie av lokaler, inkludert renhold og kantinedrift
  • Kjøp av utviklingstjenester fra utlandet
  • Kjøp av datautstyr og programvare

Selskapet har i tråd med GDPR implementert egne avtaler med leverandører som skal sikre at brukeres personvernrettigheter overholdes der dette er nødvendig. Det vises også til retningslinjer for personvern publisert her: https://om.startsiden.no/retningslinjer-for-personvern/. Selskapet har kartlagt alle større leverandører innenfor forskjellige områder og vurdert risiko for brudd på grunnleggende arbeids- eller menneskerettigheter. I tråd med forholdsmessighetsprinsippet har dette arbeidet i stor grad blitt gjort basert på vurderinger av type tjenester/produkter, geografi, og leverandørenes egne nettsider hvor deres policy for disse områdene er belyst. Aktsomhetsvurderingene som er gjort viser at det er lav risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets leverandørkjede.

Styret i selskapet har vedtatt retningslinjer for å sikre miljø, anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Skulle selskapet avdekke brudd på disse retningslinjene vil det gå i dialog med leverandørene dette gjelder for å se om dette kan utbedres, eventuelt avslutte samarbeidet.

Oslo, 28. juni 2023