RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

INNLEDNING

ABC Startsiden gjør endringer knyttet til personverninnstillinger for annonser.

I januar 2024 gjør vi endringer på våre nettsteder og apper og går over til samtykke som behandlingsgrunnlag for bruk av personopplysninger til å levere personlig tilpassede annonser. Dette vil ikke endre hvilken informasjon vi samler inn eller deler med våre samarbeidspartnere, men gjøres fordi vi ønsker å tilpasse oss europeisk bransjestandard på området. Vi vil fortsatt behandle et minimum av personopplysninger og vil fortsatt føre god kontroll med samarbeidspartnere vi deler data med.

For deg som bruker oss innebærer det at vi vil be om ditt samtykke for å levere personlig tilpassede annonser og å lagre/lese informasjonskapsler som benyttes til annonseformål. Øvrig behandling av persondata består slik de beskrives i denne personvernerklæringen.

I denne artikkelen kan du lese mer om hva det innebærer for deg som bruker og betydningen for våre tjenester.

—————————————————————————————————————————————————

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av
ABC Startsiden AS på våre nettsteder og mobiltjenester (samlet kalt “ABC Startsiden”, “vi” eller “oss”).

ABC Startsiden følger gjeldende personvernlovgivning. Vi benytter også bransjeorganisasjonen IAB sitt rammeverk for klassifisering av formål og beskrivelse av disse (Transparency & Consent Framework, TCF). Det er viktig for oss at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi håndterer informasjonen vi samler inn, og har tillit til at vi respekterer våre brukeres personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker den til. 

ABC Startsiden er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi henter inn via våre nettsider. Andre virksomheter kan også innhente opplysninger om de som besøker tjenestene våre og har et selvstendig behandlingsansvar for informasjonen. Du kan lese mer om dette nedenfor. Hvis du har noen spørsmål i tilknytning til personvernerklæringen, finner du våre kontaktopplysninger nederst på denne siden.

I ABC Startsiden samler vi ikke inn personopplysninger utover IP-adresse og brukshistorikk med mindre du selv velger å oppgi din e-post for å melde deg på våre nyhetsbrev, besvare spørreundersøkelser o.l. Vi har ikke gjort noen endringer i forhold til hvilke opplysninger vi samler inn om våre brukere, og behandler som før et minimum av personopplysninger. 

HVORDAN BRUKER VI COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)?

Ved å bruke ABC Startsidens nettsteder; startsiden.no, abcnyheter.no, abctv.no, abcpenger.no kreativeideer.no, hvordan.no, tvguiden.no og tilhørende apper, aksepterer du i at vi kan sette cookies og andre tilsvarende tekniske løsninger i din nettleser.

Når du bruker ABC Startsiden sine nettsider lagres informasjonskapsler og annen data lokalt på brukerens enhet (PC, nettbrett, telefon). Dette en identifikator som lagres lokalt i nettleseren , og kan leses av oss og våre samarbeidspartnere. Vi lagrer ingen data som kan identifisere enkeltindivider hos oss i ABC Startsiden.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker cookies kan du lese om dette i vår cookiepolicy. På denne siden finner du også informasjon om hvordan du kan reservere deg og lenker til aktuelle nettsider med mer informasjon om dette.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER OG HVILKE REGLER GJELDER?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

ABC Startsiden eier og administrerer nettstedene Startsiden.no, ABCNyheter.no, ABCTV.no, KreativeIdeer.no, Hvordan.no, TVGuiden.no og tilhørende apper, og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi behandler i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter. Det betyr at vi har et ansvar for å sikre at opplysningene blir behandlet ihht. til gjeldende lover.

Dersom ABC Startsiden gir et annet selskap ansvar for å behandle personopplysninger på våre vegne, benytter vi en såkalt databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere sørger vi for at vi inngår databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Databehandleren får kun behandle personopplysninger på ABC Startsidens vegne og til klart og tydelige definerte formål, slik regelverket krever.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre (dvs. noen som ikke behandler data på vegne av ABC Startsiden, men som en selvstendig behandlingsansvarlig), vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på en av våre nettsider. Disse aktørene kan ikke hente ut annen personlig informasjon enn IP-adresse og hvilke av våre tjenester brukeren var på når de så eller klikket på en annonse. Vi utarbeider også avtaler med disse samarbeidspartnerne som begrenser hvordan de kan bruke dataene de henter fra ABC Startsiden sine tjenester og stiller krav til at de følger gjeldende regelverk for behandlingen.

HVA ER VÅRT BEHANDLINGSGRUNNLAG?

Enhver behandling av personopplysninger trenger et rettslig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen.

Vi behandler et minimum av data for å levere innhold og tjenester, analysere trafikk på nettsidene/appene, videreutvikle tjenester og vise annonser. For alle formål foruten personlig tilpasset reklame baserer vi behandlingen på berettiget interesse. Du kan lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes i dette avsnittet og hvilke leverandører vi deler informasjon med i dette avsnittet.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å levere persontilpassede annonser er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket eller justere dine valg ved å gå til lenken “Annonseinnstillinger” som du finner nederst på mediehusets nettsider. Hvis du endrer innstillingene til at annonsene ikke skal være tilpasset vil du fremdeles se annonser, men disse vil ikke være tilpasset deg.

Ved utsendelse av nyhetsbrev og behandling av respons fra brukere som velger å svare på vår brukerundersøkelser fra UserReport, er behandlingen basert på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke dette tilbake ved å be oss stoppe utsendelsene av nyhetsbrev. For respons på brukerundersøkelser vil vi be om ditt samtykke hver gang du velger å besvare denne.

HVORFOR SAMLER VI INN OPPLYSNINGER OM DEG?

  • For å tilrettelegge og tilpasse våre tjenester for brukerne slik at de blir enklere å bruke. På startsiden.no har vi f.eks. en værtjeneste som “husker” hvilket sted som ble søkt på sist og en lenkeguide som “husker” brukernes mest brukte lenker.
  • For å gjøre interne analyser som bl.a. kan bidra i vårt arbeid med å gjøre nettsidene bedre for de som besøker oss.
  • For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av annonser og annen markedsføring på nettsidene våre. Relevante annonser gir en bedre brukeropplevelse og er bedre betalt. Dette gir oss større mulighet til å utvikle bedre tjenester uten å eksponere våre brukere for ytterligere annonsering. Derfor benytter vi og våre samarbeidspartnere informasjon om brukernes adferd og lokasjon til å styre annonser.   

HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORDAN BRUKES DE?

ABC Startsiden lagrer ingen informasjon som kan identifisere deg som person. Vi har ikke gjort noen endringer i forhold til hvilke opplysninger vi samler inn om våre brukere, og behandler som før et minimum av personopplysninger.

Vi samler teknisk informasjon som f.eks. hvilken type nettleser som brukes, om det benyttes en PC, mobil eller nettbrett og hvilket operativsystem enheten har, dato og tid for besøket, IP-adresse og lokasjon basert på IP-adressen. Dette gjør det bl.a. mulig for oss å tilpasse tjenestene våre til riktig enhet (f.eks. mobil eller desktop) og nettleser.

Vi samler informasjon om hvordan våre tjenester brukes. Vi registrerer bl.a. hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge brukerne er på siden, hvilke sider de kom fra, hvor de klikker seg videre og hva det søkes på. Dette gjør det mulig for oss å forbedre tjenestene våre og gi innhold som er relevant for brukerne våre. Vi bruker i hovedsak måle- og analyseverktøyet Google Analytics til analyse av bruksmønstre. Gjennom deres data får vi også aggregert innsikt i bruk på tvers av enheter og demografi. Vi vil ikke kunne identifisere deg som person med bakgrunn i denne dataen, men hvis du allikevel ønsker å reservere deg kan du gå til denne lenken. Du kan også reservere deg mot all  innsamling og analyse fra Google Analytics her.

Vi samler informasjon om hvilke annonser som blir vist og hvilke som blir klikket på. Dette bruker vi bl.a. til å styre hvor mange ganger en annonse blir vist til hver enkelt bruker, og hvor mange visninger en kampanje har fått totalt som rapporteres til annonsøren.

Vi bruker også informasjon om hvordan tjenestene våre blir brukt og hva man søker på til å lage grupper av brukere som vi kan målrette relevante annonser mot. Vi kan f.eks. lage en gruppe av alle som har lest motorartikler eller søkt på bilrelaterte ord og vise bilannonser til denne brukergruppen. Vi lager også statistiske modeller som gjør antagelser om demografien til brukere ut fra hvordan nettsidene blir brukt. Ved hjelp av modeller som har definert et typisk bruksmønster for f.eks. en person i aldersgruppen 50+, kan vi samle grupper av brukere med tilsvarende bruksmønster og målrette relevante annonser mot disse. Det er viktig å merke seg at disse løsningene baserer seg på anonyme brukerprofiler som ikke kan føres tilbake til enkeltindivider.

Vi bruker Google Ad Manager å styre annonseleveringen og målgrupper på våre nettsider. Du kan lese mer om mulighetene for å reservere deg på deres tjenester via denne lenken: Google.

HVILKE OPPLYSNINGER DELER VI MED VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG ANNONSØRER?

Informasjonen som våre samarbeidspartnere eller annonsører samler inn på ABC Startsiden sine nettsider kan ikke brukes til å identifisere deg som person. I de tilfeller hvor det samles inn IP-adresser inngår vi avtaler som begrenser bruk av opplysningene og sikrer at disse behandles ihht. gjeldende personopplysningslov. 

En samarbeidspartner kan være et mediebyrå som formidler kampanjer fra annonsører, en annonsebørs hvor vi selger våre reklameplasser programmatisk, et reklamenettverk som samler annonseplasser fra flere publisister og selger de videre til annonsører eller en teknisk leverandør som bistår med leveransen av selve innholdet på sidene, analyse av trafikk og/eller kampanjer.

Våre samarbeidspartnere kan sette informasjonskapsler og hente teknisk informasjon, samt IP-adresse og URL, fra brukere som er på sidene våre. Et mediebyrå og/eller annonsør kan f.eks. hente ut informasjon om en bruker som har sett/klikket på en annonse og på hvilken nettside denne ble vist. De benytter informasjonen for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser på nettsidene våre. Vi kan også dele informasjonen i forbindelse med programmatisk annonsering. Dette er automatisert kjøp og salg av nettannonser via en annonsebørs hvor vi legger annonseplasser (visninger) ut for salg. Annonsører kan legge inn bud på visninger basert på annonsørens kriterier. Når alle kriteriene for annonsekjøpet inntreffer, vil annonsekjøpet skje automatisk slik at annonsen vises umiddelbart. Vi tillater også at annonsører matcher sine historiske data på våre sider slik at de kan vise en annonse til en bruker som f.eks. har vært inne på annonsørens nettsider tidligere, gitt at brukeren har akseptert dette når han/hun var inne på den aktuelle nettsiden til annonsøren. I slike tilfeller vil det være annonsørens personvernerklæring som gjelder ved innsamling av de historiske dataene.

Når vi bruker Google sine tjenester for å styre og selge annonser deler vi også informasjon med dem. Her er en lenke hvor du kan du lese mer om annonsetjenestene fra Google og hvis du har en Google-konto kan du også styre dine annonseinnstillinger her.

Vi deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av en cookie  kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider, men ikke enkeltpersoner.  Ved å dele denne informasjonen med Facebook får vi innsikt i hvilke brukere på Facebook som potensielt kan være interessert i våre tjenester og kan målrette annonser mot dem. Vi vil understreke at vi ikke bruker informasjonen til å følge en bruker fra våre tjenester til Facebook. Dersom du er bruker på Facebook kan du endre dine personlige innstillinger her.

Med våre samarbeidspartnere deler vi en randomisert anonym ID med slik at de kan levere, tilpasse og måle effekten av annonser i de tilfeller man ikke har andre anonyme identifikatorer. IDen settes i browseren og kan ikke knyttes deg som person. Den kan kun benyttes innenfor en enkelt nettside, dvs. ikke til å knytte besøkshistorikk på tvers av nettsider. Du kan reservere deg mot dette i lenken under. ABC Startsiden inngår avtaler for å sikre at våre samarbeidspartnere behandler opplysningene i samsvar med denne Personvererklæringen og kravene i gjeldende personvernlovgivning.

For reservasjon mot deling av randomisert ID med samarbeidspartnere klikk .

Hvis personopplysninger overføres til mottakere land utenfor EU/EØS vil vi forsikre oss om at gjeldende land opererer i samsvar med EUs personvernreglement eller inngå nødvendige avtaler for å ivareta dette.

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Ønsker du ikke å motta målrettede annonser? Hos youradchoices og youronlinechoises finner du mange av våre samarbeidspartnere og kan reservere deg mot målrettede annonser fra disse.

OPPLYSNINGER DU SELV OPPGIR

Spørreundersøkelser

Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser blant tilfeldige brukere. Undersøkelsene gjennomføres av ABC Startsidens analyseavdeling eller eksterne analyseinstitutter og benytter hovedsakelig verktøyet Survey Gizmo og UserReport. Med mindre annen informasjon er oppgitt er alle undersøkelser vi gjennomfører anonyme og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Mer informasjon om deres personvernpolicy og mulighet for å reservere deg finner du her:
https://www.surveygizmo.com/privacy/
https://privacy.userreport.com/nn-NO/for-users/privacy-policy/

Nyhetsbrev

Du må selv registrere din mailadresse for å få nyhetsbrev fra ABC Startsidens produkter. Vi lagrer kun din mailadresse (og evt. navn hvis du velger å opplyse om dette) og hvilke tema du registrerer i en database som brukes til å sende ut nyhetsbrev. Dine personopplysninger kan bli brukt til markedsføring, innhold, annonser og analyser. Din e-post blir kun behandlet internt i ABC Startsiden og ikke delt med eller solgt til andre aktører.

Hvis du ikke lenger ønsker å få tilsendt nyhetsbrevene kan du klikke på “unsubscribe” lenken i selve nyhetsbrevet eller sende en e-post med din e-postadresse og informasjon om hvilket nyhetsbrev det gjelder til kontakt@startsiden.no. Ønsker du at vi sletter all informasjon vi har om deg knyttet til nyhetsbrevet, kan du også sende en mail til samme adresse, med din e-post og hvilket nyhetsbrev det gjelder.

Dele innhold på sosiale medier

Dersom du velger å dele innhold på sosiale medier, for eksempel Facebook og Twitter, ved hjelp av “dele”-knappen på sidene våre, vil disse mediene kunne samle inn informasjon om deg og knytte dette til profilen din på det sosiale mediet. ABC Startsiden har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan de sosiale mediene bruker opplysningene de samler inn om deg. Vi anbefaler deg å holde deg oppdatert på personverninnstillingene på hvert sosiale medium.

Nyhetsoppdatering på Facebook Messenger

Hvis du velger å melde deg på vår nyhetsoppdatering i Messenger vil all interaksjon håndteres av Facebook. Vi lagrer ikke personopplysninger knyttet til denne tjenesten. Informasjonen vil lagres i Messenger så lenge du abonnerer på oppdateringene og slettes når du velger å avslutte abonnementet. Du kan også slette dataene når du måtte ønske ved å slette meldingene i Messenger.

HVA ER DINE RETTIGHETER?

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for det i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig.

Som registrert har du rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Innsynsretten omfatter informasjon om hvor opplysninger om deg er hentet fra, til hvilke formål de blir behandlet, om de har blitt gitt videre til noen andre og i så fall hvem de har blitt gitt videre til.

I den grad vi har lagret opplysninger som kan knyttes til deg, har du også rett til innsyn i de konkrete opplysningene. For ABC Startsiden sin del gjelder dette bare opplysninger vi har lagret om mottakere av våre nyhetsbrev.

For øvrig lagrer vi kun IP-adresse om våre brukere, og kun i noen 7 dager og knytter ikke besøkshistorikk til noen personlige identifikatorer. Vi vet ikke hvem som er innehaver av IP-adressene og har heller ikke ønske eller mulighet til å få verifisert hvem dette er. Vi kan derfor ikke gi innsyn i IP-adresser og data knyttet til disse.

Retten til å korrigere og slette opplysninger

Mottagere av vårt nyhetsbrev kan kreve at opplysningene om dem korrigeres eller slettes ved å henvende seg til oss på mail: kontakt@startsiden.no, eller sende et brev til adressen under:

ABC Startsiden
Hoffsveien 70A
0377 Oslo

Du kan også selv velge å slette historikk og slå av cookies (informasjonskapsler) i din nettleser eller å slå av annonseidentifikatorer på din mobil. Les mer om hvordan du gjør dette i vår  cookiepolicy. Der kan du også lese mer om hvordan du kan reservere deg mot personlig reklame på youronlinechoices eller https://youradchoices.com/.

NYTTIGE LENKER OM INTERNETTANALYSE OG PERSONVERN

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Dersom du har spørsmål om ABC Startsidens personvernerklæring kan du gå inn på denne siden for å få en oversikt over de vanligste spørsmålene våre brukere har og svarene på disse.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du vil gjøre dine rettigheter gjeldende eller har andre spørsmål knyttet til personvern på ABC Startsiden, kan du kontakte oss på e-post: kontakt@startsiden.no eller henvende deg til oss på følgende adresse:

ABC Startsiden
Hoffsveien 70A
0377 Oslo

Selskapets org.nr er: 980 176 185

KLAGERETT

Hvis du mener at ABC Startsiden ikke behandler personopplysningene i samsvar med lover og regler, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du bør gå frem finner du på Datatilsynet sine nettsider (eksternt nettsted).